Exposició «Aigua·Terra·Aire» a Nidok (Barcelona)Exposición «Aigua·Terra·Aire» en Nidok (Barcelona)Exposición «Aigua·Terra·Aire» en Nidok (Barcelona)

En aquesta exposició, Alba López Soler ens presenta uns traços de dibuix sobre paper amb línies sóltes i lliures, que difereixen amb el que es el seu habitual treball presidit pel detallisme i realitzat simplement a llapis. En aquesta ocasió, en canvi, el color és un element cabdal en totes les il·lustracions.

Aigua·Terra·Aire fa referència a tres elements essencials de la natura, els quals estan representats a través d’ella, utilitzant com a simbols identificadors els animals, i convertint-los per uns dies en els protagonistes d’una exposició barrejada d’harmonia i color.

Es podrà visitar del 31 d’octubre fins al 27 de novembre de 2014 al Carrer d’en Grassot, 97 (Barcelona).

Nidok Coworking


En esta exposición, Alba López Soler nos presenta unos trazos de dibujo sobre papel con líneas sueltas y libres, que difieren con lo que es su habitual trabajo presidido por el detallismo y realizado simplemente a lápiz. En esta ocasión, en cambio, el color es un elemento fundamental en todas las ilustraciones.

Aigua·Terra·Aire hace referencia a tres elementos esenciales de la naturaleza, los cuales están representados a través de ella, utilizando como símbolos identificadores a los animales, y convirtiéndolos por unos días en los protagonistas de una exposición mezclada de armonía y color.

Se podrá visitar del 31 de octubre hasta el 27 de noviembre de 2014 en la Calle Grassot, 97 (Barcelona).

Nidok Coworking

Leave a Comment